HomeFAQSearchRegisterLog in

Share | 
 

 Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Mèo Âu
北公爵夫人
-鋒-

Mèo Âu

Posts : 1508
Join date : 2009-09-06

Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集 _
PostSubject: Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集   Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集 I_icon_minitime14.01.11 10:29

Credit to Mèo Âu

ベトナム語 日本語1 日本語2 略語 英語 備考
      
bán 販売    
ban hành 公布 発行   
Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 営業登記簿謄本    
báo cáo quyết toán tháng 月次決算    
bảo hiểm xã hội tự nguyện 任意加入社会保険    
Bậc thuế 課税区分    
Bên cho vay 債権者    
Bên vay (Doanh nghiệp vay) 債務者    
Biểu thuế lũy tiến từng phần 累進課税率    
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 計画投資省    
Bộ Tài chính 財政省    
bộ Thương mại 商務省(現在は商工省に改名)    
      
bưu chính viễn thông 郵政・通信    
      
Các bộ ngành 各省庁    
Cao ốc 高層ビル    
Cầm cố 抵当    
Chậm thanh toán 支払遅延    
Chia lợi tức 収益分割    
Chuyển đổi hình thức sở hữu 所有形式変更    
Chuyển nhượng 譲渡 じょうと   
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng インフラ整備済み土地使用権譲渡    
Chuyển nhượng vốn 資本譲渡    
Chứng khoán 証券    
      
Công nghiệp lọc hóa dầu 精油・石油化学工業    
Công văn オフィシャルレター 公文   
cơ quan có thẩm quyền 管轄権を有する官庁    
Cơ sở hạ tầng インフラ整備    
      
Dịch vụ xã hội 社会的サービス    
Doanh nghiệp chế xuất 輸出加工企業 EPE企業   
Doanh nghiệp liên doanh 合弁企業    
      
Dự án cải tạo cầu đường sắt HN-HP 南北統一鉄道橋梁緊急リハビリ事業    
Dự án cải tạo cầu trên quốc lộ số 1 国道1号線橋梁リハビリ事業    
Dự án đường truyền tải điện 500kv Phú Mỹ-HCM フーミー・ホーチミン市500kv送電線建設事業    
Dự án kêu gọi đầu tư 投資誘致案件    
Dự án mở rộng cảng Cái Lân カイラン港拡張事業    
Dự án nâng cấp quốc lộ số 5 国道5号線改良事業    
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện điều kiện sống ở nông thôn 地方開発・生活環境改善事業    
Dự án nhiệt điện 火力発電所建設事業    
Dự án thủy điện 水力発電所建設事業    
Dự án thoát nước HN Cải tạo môi trường ハノイ水環境改善事業    
Dự án xây dựng đường cao tốc Đông Tây SG サイゴン東西ハイウェイ建設事業    
Dự án xây dựng đường tránh trên quốc lộ 1 国道1号線バイパス道路整備事業    
Dự thảo 草案    
Dự thảo nghị định 政令の草案    
      
      
Đăng ký doanh nghiệp 企業登録    
Đầu tư 投資    
Đầu tư chứng khoán 証券投資    
Điện / khí 電力/ガス    
Điều kiện đầu tư 投資条件    
Đối tượng ko chịu thuế 非課税対象    
Đối tượng vay vốn 借入申請者    
      
giá trị vốn vay 借款金額    
Giảm thuế 減税    
Giao thông - vận tải 運輸    
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 営業登記簿    


giấy phép hoạt động
活動許可書    
Góp phần bảo vệ và quản lý môi trường 環境保全への貢献    
      
hạ tầng đô thị 都市インフラ    
Hình thức đầu tư 投資形態    
hóa đơn 領収書    
Hoàn thuế 税還付    
Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo 貧困削減支援    
Huy động vốn 資金調達    
      
Kê biên 押収する    
Kê khai nộp thuế 申告納税    
Kêu gọi đầu tư 投資誘致    
Khai khoáng và luyện kim 冶金・鉱石採掘    
      
Khấu hao 償却    
Kho bạc 国庫    
Khoa học và công nghệ 科学技術    
Khoản tiền được vay 貸与額    
Khoản vay 借款資金    
khoản vay thành phần 借款額をいくつかの部分(トランシェ)に分ける トランシェ  tranche 
Khu công nghiệp 工業団地    
Khuyến mại 販促    
Kiểm soát nội bộ 内部統制    
Ký quỹ 手付    
Kỳ thanh toán 満期日    
Lãi lề 利益幅   Margin 
lãi phạt 延滞利息 遅延利息 遅延損害金  Lãi suất quá hạn
Lãi suất 利子 利息 金利 利率 
Lãi suất áp dụng 適用金利    
Lãi suất quá hạn 延滞利息 遅延利息 遅延損害金  lãi suất phạt
Lĩnh vực 分野    
Loại hình doanh nghiệp 企業形態    
Luật hiện hành 現行法    
Miễn thuế 免税    
Môi trường đầu tư 投資環境    
mua 購入    
Mức lương tối thiểu 最低賃金    
Ngành công nghiệp phụ trợ 裾野産業    
ngành nghề thu hút 誘致業界    
ngày bắt đầu tính lãi  決済日  Value date 
Ngày thanh toán 支払日    
Ngân hàng 銀行    
ngân hàng chính sách xã hội ベトナム社会政策銀行    
Ngân hàng hợp tác quốc tế JP 国際協力銀行  JBIC  
Ngân hàng thương mại 商業銀行    
Ngân hàng xuất - nhập khẩu jp 日本輸出入銀行  JEXIM  
Nghị định 政令    
Nhà đầu tư nước ngoài 外国投資家    
Nhà đầu tư trong nước 国内投資家    
      
phát hành trái phiếu ra nước ngoài 外国債券の発行    
Phạt tiền 罰金が科せられる。    
Phí thanh toán 精算金額    
Phòng công chứng 公証人役場    
Phương tiện vận tải quốc tế 国際運輸手段    
      
Quản lý kho hàng 在庫管理    
Quản lý tài sàn cố định hữu hình 固定資産管理    
Quản lý tài sàn vô hình 無形資産管理    
Quyết toán năm 年次決算    
Quyết toán tháng 月次決算    
Quỹ hợp tác Kinh tế hải ngoại JP 海外経済協力基金  OECF  
      
Rút vốn 引出   drawing 
Sát nhập, Hợp nhất, giải thể 合併、統合、解体    
Tài chính tiền tệ 金融関連    
Tài khoản ngoại tệ 外貨預金口座    
Tài sản cố định 固定資産    
Tài sản cố định vô hình 無形固定資産    
Tài sản thế chấp, cầm cố 抵当財産    
Thả nổi 変動    
Thang lương 賃金体系    
Thanh toán gốc 元金返済    
Thanh toán 1 lần 一括払い    
Thế chấp 担保    
Thời gian ân hạn    Grace period 
Thống đốc 銀行総裁    
Thông tin - liên lạc 通信    
Thông tư 通達 通知   
Thuế giá trị gia tăng 付加価値税  VAT  
Thuế nhà thầu 外国契約者税  FCT  
Thuế suất 税率    
Thuê tài chính ファイナンスリース    
Thuế thu nhập cá nhân 個人所得税    
Thuế thu nhập doanh nghiệp 法人所得税 法人税 CIT  
Thuế xuất nhập khẩu 輸出入税    
Thu nhập chịu thuế 課税所得    
Thủ tục hải quan 通関手続き    
Thủy lợi và phòng chống lũ lụt 灌漑、治水、干拓    
Thư tín dụng trả chậm 後日払信用状   Deferred Letter of Credit 
Thừa kế 相続    
Tiền ký quỹ 手付金    
Tiền ký quỹ, ký cược dài hạn 長期手付金    
Tín dụng 信用    
Tổ chức tín dụng 金融機関    
Tổng công ty 総公社    
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 国家資本投資経営総公社    
Tổng Cục thuế 税務総局    
Trợ cấp thôi việc 退職手当    
Trợ giúp phát triển nguồn nhân lực 人材育成事業    
Trốn thuế 脱税    
trái phiếu 債券   bond 
      
Tự nguyện 任意    
Tỷ giá thả nổi 変動相場制 tỷ giá linh hoạt  floating exchange rate system 
Tỷ giá hối đoái cố định 固定相場制 tỷ giá hối đoái neo  fixed exchange rate pegged exchange rate
      
Ưu đãi 優遇措置    
Vay bắc cầu つなぎ融資   Bridge loan 
Vay và nợ dài hạn 長期借入金及び長期負債    
Vay vốn kinh doanh 借入資本金    
vay vốn lưu động 流動負債    Working Capital Loans
Vận tải quốc tế 国際物流    
Viễn thông 通信    
vốn lưu động 流動資本    Working capital
Vốn vay cho chương trình phục hồi リハビリテーション借款    
Vốn vay hàng hóa 商品借款    
Vốn vay ODA dành cho VN 対ベトナム円借款    
Xã luận コラム    
Back to top Go down
http://dinhphong.forumn.org/
Mèo Âu
北公爵夫人
-鋒-

Mèo Âu

Posts : 1508
Join date : 2009-09-06

Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集 _
PostSubject: Re: Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集   Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集 I_icon_minitime21.04.11 16:13

Credit to Mèo Âu

Nhật Việt

日本語1  ベトナム語 略語 英語 備考
  あ行   
      
一括払い  Thanh toán 1 lần   
インフラ整備  Cơ sở hạ tầng   
インフラ整備済み土地使用権譲渡  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng   
運輸  Giao thông - vận tải   
営業登記簿  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh   
営業登記簿謄本  Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh   
円借款  Vốn vay ODA   
延滞利息 遅延利息
遅延損害金
lãi phạt/Lãi suất quá hạn   
押収する  Kê biên   
オフィシャルレター  Công văn   
      
  か行   
      
海外経済協力基金  Quỹ hợp tác Kinh tế hải ngoại JP   
外貨預金口座  Tài khoản ngoại tệ   
外国契約者税  Thuế nhà thầu   
外国債券の発行  phát hành trái phiếu ra nước ngoài   
外国投資家  Nhà đầu tư nước ngoài   
科学技術  Khoa học và công nghệ   
各省庁  Các bộ ngành   
課税区分  Bậc thuế   
課税所得  Thu nhập chịu thuế   
活動許可書 

giấy phép hoạt động
   
借入資本金  Vay vốn kinh doanh   
借入申請者  Đối tượng vay vốn   
火力発電所建設事業  Dự án nhiệt điện   
灌漑、治水、干拓  Thủy lợi và phòng chống lũ lụt   
管轄権を有する官庁  cơ quan có thẩm quyền   
環境保全への貢献  Góp phần bảo vệ và quản lý môi trường   
元金返済  Thanh toán gốc   
企業形態  Loại hình doanh nghiệp   
企業登録  Đăng ký doanh nghiệp   
銀行  Ngân hàng   
銀行総裁  Thống đốc   
金融関連  Tài chính tiền tệ   
金融機関  Tổ chức tín dụng   
計画投資省  Bộ Kế hoạch và Đầu tư   
月次決算  Quyết toán tháng   
決済日  ngày quyết toán/ ngày bắt đầu tính lãi  Value date 
現行法  Luật hiện hành   
減税  Giảm thuế   
工業団地  Khu công nghiệp   
公証人役場  Phòng công chứng   
高層ビル  Cao ốc   
購入  mua   
公布  ban hành   発行
合併、統合、解体  Sát nhập, Hợp nhất, giải thể   
合弁企業  Doanh nghiệp liên doanh   
国際運輸手段  Phương tiện vận tải quốc tế   
国際協力銀行  Ngân hàng hợp tác quốc tế JP   
国際物流  Vận tải quốc tế   
国道1号線橋梁リハビリ事業  Dự án cải tạo cầu trên quốc lộ số 1   
国道5号線改良事業  Dự án nâng cấp quốc lộ số 5   
国内投資家  Nhà đầu tư trong nước   
後日払信用状  Thư tín dụng trả chậm  Deferred Letter of Credit 
個人所得税  Thuế thu nhập cá nhân   
国家資本投資経営総公社  Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước   
国庫  Kho bạc   
固定資産  Tài sản cố định   
固定相場制  Tỷ giá hối đoái cố định/tỷ giá hối đoái neo  fixed exchange rate pegged exchange rate
コラム  Xã luận   
      
  さ行   
      
在庫管理  Quản lý kho hàng   
最低賃金  Mức lương tối thiểu   
債券  trái phiếu  bond 
債権者  Bên cho vay   
債務者  Bên vay (Doanh nghiệp vay)   
財政省  Bộ Tài chính   
資金調達  Huy động vốn   
支払遅延  Chậm thanh toán   
支払日  Ngày thanh toán   
資本譲渡  Chuyển nhượng vốn   
ベトナム社会政策銀行  ngân hàng chính sách xã hội   
社会的サービス  Dịch vụ xã hội   
借款金額  giá trị vốn vay   
借款資金  Khoản vay   
収益分割  Chia lợi tức   
償却  Khấu hao   
商業銀行  Ngân hàng thương mại   
証券  Chứng khoán   
証券投資  Đầu tư chứng khoán   
譲渡  Chuyển nhượng   
商品借款  Vốn vay hàng hóa   
商務省 (現在は商工省に改名) bộ Thương mại   
所有形式変更  Chuyển đổi hình thức sở hữu   
申告納税  Kê khai nộp thuế   
人材育成事業  Trợ giúp phát triển nguồn nhân lực   
信用  Tín dụng   
水力発電所建設事業  Dự án thủy điện   
裾野産業 すそのさんぎょう Ngành công nghiệp phụ trợ   
精算金額  Phí thanh toán   
税還付  Hoàn thuế   
税率  Thuế suất   
税務総局  Tổng Cục thuế   
政令  Nghị định   
政令の草案  Dự thảo nghị định   
精油・石油化学工業  Công nghiệp lọc hóa dầu   
草案  Dự thảo   
総公社  Tổng công ty   
相続  Thừa kế   
      
  た行   
      
退職手当  Trợ cấp thôi việc   
貸与額  Khoản tiền được vay   
脱税  Trốn thuế   
担保  Thế chấp   
冶金・鉱石採掘  Khai khoáng và luyện kim   
地方開発・生活環境改善事業  Dự án phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện điều kiện sống ở nông thôn   
長期借入金及び長期負債  Vay và nợ dài hạn   
長期手付金  Tiền ký quỹ, ký cược dài hạn   
賃金体系  Thang lương   
通関手続き  Thủ tục hải quan   
通信  Viễn thông / Thông tin - liên lạc   
通達 通知 Thông tư   
つなぎ融資  Vay bắc cầu  Bridge loan 
抵当  Cầm cố   
抵当財産  Tài sản thế chấp, cầm cố   
適用金利  Lãi suất áp dụng   
手付  Ký quỹ   
手付金  Tiền ký quỹ   
電力/ガス  Điện / khí   
投資  Đầu tư   
投資環境  Môi trường đầu tư   
投資形態  Hình thức đầu tư   
投資条件  Điều kiện đầu tư   
投資誘致  Kêu gọi đầu tư   
投資誘致案件  Dự án kêu gọi đầu tư   
都市インフラ  hạ tầng đô thị   
トランシェ  khoản vay thành phần   借款額をいくつかの部分(トランシェ)に分ける
      
  な行   
      
内部統制  Kiểm soát nội bộ   
南北統一鉄道橋梁緊急リハビリ事業  Dự án cải tạo cầu đường sắt HN-HP   
任意  Tự nguyện   
任意加入社会保険  bảo hiểm xã hội tự nguyện   
年次決算  Quyết toán năm   
      
  は行   
      
罰金が科せられる。  Phạt tiền   
販促  Khuyến mại   
販売  bán   
非課税対象  Đối tượng ko chịu thuế   
引出  Rút vốn   
貧困削減支援  Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo   
付加価値税  Thuế giá trị gia tăng   
ファイナンスリース  Thuê tài chính   
分野  Lĩnh vực   
変動  Thả nổi   
変動相場制  Tỷ giá thả nổi/tỷ giá linh hoạt  floating exchange rate system 
法人所得税  Thuế thu nhập doanh nghiệp   
      
  ま行   
      
満期日  Kỳ thanh toán   
無形固定資産  Tài sản cố định vô hình   
無形資産管理  Quản lý tài sàn vô hình   
免税  Miễn thuế   
      
  や行   
      
郵政・通信  bưu chính viễn thông   
誘致業界  ngành nghề thu hút   
輸出加工企業  Doanh nghiệp chế xuất   
日本輸出入銀行  Ngân hàng xuất - nhập khẩu jp   
輸出入税  Thuế xuất nhập khẩu   
      
  ら行   
      
利益幅  Lãi lề   
利息 利子/金利/利率 Lãi suất   
リハビリテーション借款  Vốn vay cho chương trình phục hồi   
流動資本  vốn lưu động   
流動負債  vay vốn lưu động   
領収書  hóa đơn   
累進課税率  Biểu thuế lũy tiến từng phần   
      


Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集 1z1sbk5
...........。:・*°oღ♥️ 北公爵霆鋒 ♥️ღo°*・:。...........

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
差し向かう心は清き水鏡 豊玉】
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
Back to top Go down
http://dinhphong.forumn.org/
Mèo Âu
北公爵夫人
-鋒-

Mèo Âu

Posts : 1508
Join date : 2009-09-06

Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集 _
PostSubject: Re: Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集   Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集 I_icon_minitime21.04.11 16:14

Spoiler:
 


Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集 1z1sbk5
...........。:・*°oღ♥️ 北公爵霆鋒 ♥️ღo°*・:。...........

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
差し向かう心は清き水鏡 豊玉】
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
Back to top Go down
http://dinhphong.forumn.org/
Sponsored content
Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集 _
PostSubject: Re: Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集   Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集 I_icon_minitime

Back to top Go down
 

Thuật ngữ kinh tế, tài chính kế toán | 金融経済用語集

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
♪ Smile Always ♪ :: 資料館★Tư liệu quán :: 語学★Language learning-

Smile Always♪
http://meoau.ace.st
Copyright © 2009

Free forum | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com